Home » Aanvragen

AanvragenAanvullende PO-dekking (50.000 euro)MON heeft voor al haar licentiehouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Startbewijshouders hebben daarnaast standaard een persoonlijke ongevallen-verzekering die maximaal 25.000 euro uitkeert bij blijvend letsel, of 5.000 euro bij overlijden. Deze standaard persoonlijke ongevallen-verzekering is alleen geldig tijdens officiële bondswedstrijden en bijzondere evenementen, dus niet tijdens trainingen en clubwedstrijden. Indien u dat niet toereikend vindt, kunt u een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering afsluiten van 50.000 euro door onderstaande velden in te vullen en aansluitend 150 euro te betalen via iDeal. Een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering biedt dekking tijdens trainingen en clubwedstrijden, naast officiële bondswedstrijden en bijzondere evenementen. Ook als u een trainingsbewijs heeft, kun u een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering afsluiten. De voorwaarden van deze verzekering kunt u opvragen bij het bondskantoor van MON (info@mon.nl, 0485-315080). Het is ook mogelijk om een aanvullende persoonlijke ongevallen-verzekering ter hoogte van 100.000 euro af te sluiten, tegen een afwijkende premie. Daarvoor dient u een ander formulier in te vullen. U sluit hiermee een aanvullende verzekering af voor het huidige kalenderjaar (2016). Voor 2017 dient u desgewenst opnieuw een aanvraag in te dienen en premie te betalen.

150.00


Om dit product aan te vragen moet u de volgende gegevens naar waarheid invullen:

Email adres
Voornaam
Achernaam
Geboortedatum
Geslacht
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
Opmerkingen (bijvoorbeeld gegevens minderjarig kind voor wie deze aanvullende verzekering wordt afgesloten)